Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

Tüm çevre projelerinde çözüm ortağınız olmak için çalışan Koçak Çevre, ilgili her türlü sorunu sizlerle birlikte çözmeyi kendisine ilke edinmektedir. Koçak Çevre
sunmuş olduğu tüm hizmetleri kaliteden ödün vermeden en hızlı, ekonomik ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak gerçekleştirmektedir.Koçak Çevre,
sağladığı tüm hizmetlerde yeni teknolojileri takip etmekte ve dünya standartlarına uygun eksiksiz teslim sistemler kurarak müşteri memnuniyetini ve ihtiyaçları en
üst düzeyde sağlamaktadır.
Atık Su Arıtma Sistemleri

Her geçen gün değeri ve önemi artan temiz su ihtiyacı ve beraberinde gelen su kirliliği konusunda geniş kapsamlı çözüm sunabilmek için Koçak Çevre olarak hem ev ve hem de endüstriyel alanda hizmet vermekteyiz. Günlük hayatın bir parçası olarak hem evsel hem de sanayi alanında ortaya çıkan “kirlenen su” gerçeğine teknik bilgi ve pratik yaklaşımlarla çözüm olan bizler, beklenen ihtiyaç ve ortaya çıkan atık suların özelliklerine göre arıtma çözümleri sunmaktayız. Her türlü evsel ve endüstriyel atık suyun toplanılarak arıtılması, arıtma çamurlarının uygun şekilde ortadan kaldırılması için gerekli sistem ve teknolojileri çevre odaklı bir bütün olarak uygulamaktayız.

Evsel Atık Su Arıtma;Yüksek arıtma verimliliği, düşük işletim maliyeti ve kolay işletimin sistemleri ile evsel atık su arıtımı konusunda geniş kapsamlı çözümler sunmaktayız.

Endüstriyel Atık Su Arıtma;Sahip olduğumuz tecrübe ve doğru tekniklerle müşterilerinin ve birçok farklı endüstrinin ihtiyaçlarına göre atık su arıtılmasında tam kapsamlı hizmet sağlamaktayız.

01
İçme Suyu Arıtma Sistemleri

Dünyadaki suyun yalnızca %1’i temiz ve içilebilir sudur. (%99’u okyanus-deniz suyu, donmuş buzullar ve sodalı göller oluşturmaktadır.) Bu kısıtlı su miktarının da büyük kısmı günümüzde ya kirlenmekte ya da kontrolsüzce tüketilmektedir. İşte çevreye, geleceğe ve su kaynaklarına karşı olan sorumluluğumuz doğrultusunda bizler içme suyunun arıtılmasına ve suyun yeniden kullanılmasına yönelik yenilikçi teknolojilerle müşterilerimize destek olmaktayız. Her türlü iklim, işkolu ve şartlara uygun kimyasal, fiziksel ve biyolojik prosesleri sunduğumuz müşterilerimizle geleceğe ve müşterilerimize sürdürülebilir çözümler sağlamaktayız.

02
Proses Suyu Hazırlama Sistemleri

Suyun her damlasının en verimli ve çevreci şekilde kullanılmasına özellikle özen göstermekteyiz. Bunun sağlanabilmesi için teknik sistemlerin hedef odaklı olması zorunluluğu kadar; kurumsal değerleri yansıtan, etik değerlere önem veren bir marka imajının yansıtılmasını da sağlamaktayız. İşte bu doğrultuda da farklı sanayi kollarının farklı su prosesine, kalitesine ve debisine ihtiyacı olduğu bilincinde hareket etmekteyiz. Koçak Çevre olarak bizler tüm bu sanayi kollarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en doğru sistemleri tasarlar ve en iyi mühendislik çözümlerini kullanarak kaliteli sistemler oluştururuz. Çözümlerimizin ekonomik ve kalıcı projeler olmasına özen göstermekte, gerekli uyum analizleri sonrasında kullanılacak teknik altyapının geliştirilebilir olmasına dikkat etmekteyiz.

03
İsale Hatları ve Su - Kanalizasyon Şebekeleri

Yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanan her türlü İçme –Kullanma suyu ve Su – Kanalizasyon sistemlerinin eksiksiz şekilde imalat, temin ve montajını kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla uygulamaktayız. Koçak Çevre olarak septik durum oluşmasına izin vermeyen tasarımlarla kanal yapılarının zarar görmesini engelleyecek kirletici madde yükünü azaltacak, patojen bakterilerini ve kötü kokulu maddeleri azaltacak veya giderecek çözümlerle uzun vadeli çözümleri müşterilerimize sunmaktayız.

04
Katı Atık Bertaraf Sistemleri

Çağımızın en önemli çevre sorunlarından birisi haline gelen katı atıklar hem yer üstü hem de yer altı su kaynaklarının kirlenmesinde önemli bir etkendir. Tüm önlemlerin alınması gereken katı atıkların ayıklanması ve depolanması için Geri Dönüşüm, Gaz Yakma ve Gazdan Enerji Üretimi, Atık Sahalarının Rehabilitasyonları konularında bütünsel bir yaklaşım sergileyen Koçak Çevre; böylelikle insan ve çevre sağlığına zarar veren etkilerin giderilmesi, organik bileşenlerin ayıklanarak ekonomiye kazandırılması gibi hizmetleri tek bir çatı altında gerçekleştirmektedir.

05