Yönetim Sistemleri Politikamız

Koçak

Yönetim Sistemleri Politikamız

Dünyanın en değerli kaynağının korunmasını ve çevreye duyarlı şekilde kullanılmasını amaçlayan çabalarımızı, hem günlük bir meydan-okuma hem toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üstelik bu etkinliklerin yaşanılası geleceğe büyük bir yatırım oluşturduğuna inanıyoruz.

Bizler başta çevre olmak üzere birçok alanda ekonomik ve sürdürülebilir değerleri ön plan da tutarak yenilikçi girişimler yaratmak ve bunu kaliteli iş gücüyle birleştirerek gelecek nesillere ayrıcalıklı bir değer ve temiz çevre bırakma prensibini ilke ediniyoruz.

İçme suyu ve atık su tesisi planlama-kurma-işletme-yönetme alanlarında dünyanın önde gelen firmalarıyla ortaklıklar kurarak, farklı bölgelerde ekonomik kalkınma sağlamayı ve çevreci çözümler sunmayı en önemli şirket politikalarımızdan biri olarak benimsiyoruz.