Hakkımızda

Koçak

Hakkımızda

1993 yılında İzmit'te kurulan Koçak Group’un bünyesinde bulunan Koçak Çevre, kamu ve özel sektör müşterilerine çevre ve endüstriyel atık yönetimi konularında hizmet sağlamaktadır. Koçak Çevre2015 yılında Türkiye’de su sektöründe projeler geliştirmek, yer üstü ve yer altı kaynaklarından içme ve kullanma suyu temini için tesisler inşa etmek, evsel ve endüstriyel atık suyu toplamak ve atık su arıtma hizmeti sağlamak amacı ile hizmete başlamıştır.

Şu anda Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma, Atık Su Geri Kazanımı, İçme ve Proses Suyu Arıtma, Atık Gaz ve Koku Arıtma, Desalinasyon, Çamur Kurutma, Biyogaz ve Enerji gibi farklı birçok hizmeti sunan Koçak Çevre bu kapsamda; 2014 yılında faaliyete geçen Türkiye’deki geri dönüşüm sektöründe, kurulu alan ve kapasite kullanım anlamında en büyük entegre tesisi olan ATY Çevre ve Endüstriyel Atık Yönetimi A.Ş.’yi kurmuştur.“Çevre Sektöründeki” uzun yıllara dayanan geçmiş deneyimleri ile sektöre yeni bir soluk ve anlayış getirmek için kurulan tesisimiz 150.000 m³/gün kapasiteli olup, Türkiye’nin en büyük OSB arıtma tesislerinden birisi konumundadır.